အသားပေးဖော်ပြထားသော ရင်းမြစ်များ

Publication - by Janamohanan, Sunitha [author] [7], Sasaki, Sari [author] [7], Wong Wai Yen, Audrey [author] [7]

စင်မြင့်နောက်ခံ – အရှေ့တောင်အာရှရှိတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အနုပညာကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း

Publication - by Ireton, Cherilyn [editor] [31], Posetti, Julie [editor] [65]

Journalism, fake news & disinformation: handbook for journalism education and training (burmese)

Publication - by Wilson, Carolyn [24], Grizzle, Alton [32], Tuazon, Ramon [24], Akyempong, Kwame [17], Cheung, Chi Kim [18]

Media and information literacy curriculum for teachers (burmese)

Publication - by UNESCO

and fact-based information is crucial for making potentially lifesaving decisions andparticipating i...

Publication - by Ramon Tuazon, Ann Lourdes C. Lopez

Media and information literacy (MIL) is defined as a “set of competenciesthat empowers citizens to a...

Textbook Teacher Guide - by ESD

Education for Sustainable Development Teacher Guide Grade 4

Textbook Teacher Guide - by ESD

Education for Sustainable Development Teacher Guide Grade 3

Textbook Teacher Guide - by ESD

Education for sustainable development teacher guide Grade 5

Teacher Educator Training Material - by UNESCO Myanmar

The purpose of this guidebook is to help civil society organizations, community leaders; teacher, Th...